Funktionsbeskrivning

Beskrivningen är ingen merit


Eftersom det är föräldradjurens förmåga att nedärva vissa egenskaper som sammanställs, presenteras endast resultat för avkommegrupper. Beskrivningen är inte en merit för den enskilda individen och hunden kan inte bli godkänd eller underkänd.


Under 2014 kommer en helt ny test. Då kan detta test bli officiellt för hunden. SSRK tillsammans med de olika Retriever-rasklubbarna har tagit fram en test som är lämpad att utföra på alla våra retrieverraser. Hör med dem vid intresse.


Det nya testet består utav flera moment och hela banan som testet utförs på är större med flera stationer som hunden skall gå. Riktigt roligt att detta har blivit till utav.

Många duktiga människor som har jobbat med detta under flera år.


Tack till dem ifrån oss!


Funktionsbeskrivning är lämpligt att genomföra när hunden är ca 1 år. Hunden har då mognat tillräckligt mycket för att kunna vara med, men har ännu inte fått alltför mycket träning och erfarenhet. Beskrivningen är upplagd så att även otränade hundar kan delta och många uppfödare väljer att ha funktionsbeskrivning som en aktivitet vid 1-årsträffar.


Protokollet


Vid en funktionsbeskrivning finns tre funktionärer. En kastare som har som uppgift att kasta apporterna. En testledare som berättar för hundföraren vad som händer och hur han eller hon ska agera. Dessutom finns en beskrivare som i ett protokoll noterar vad hunden gör, genom att sätta ett kryss för det alternativ som bäst stämmer överens med hundens beteende. I protokollet är varje ”moment” uppdelat i flera delmoment, som beskrivs utifrån en femgradig skala där 1 är låg intensitet och 5 är hög intensitet. Vad som är mest önskvärt varierar mellan de olika momenten.


Beskrivningen är standardiserad


En funktionsbeskrivning utförs på samma sätt oavsett var i landet man befinner sig. Det är viktigt att alla beskrivningar läggs upp på samma sätt och att alla funktionärer utför sina uppgifter på samma sätt. Att beskrivningen är standardiserad gör att resultaten blir möjliga att jämföra, även om någon ur en kull gör sin beskrivning vid ett annat tillfälle än resten av kullen. Dessutom kan resultat från beskrivningen ge en bra bild av hur rasen som helhet uppför sig. Alla funktionärer ska ha genomgått utbildning för sin uppgift.


Nedan kommer en beskrivning på den gamla funktionsbeskrivningen


Hur går det till?


Hunden utsätts för ett antal apporteringssituationer, och det som beskrivs är bland annat hur hunden griper en apport, hur den bär apporten och åt vilket håll den bär apporten. De första tre momenten utförs på land och de två sista i och vid vatten. Vid vattnet vill man bland annat se om hunden är villig att gå i vattnet och hur den simmar.


Moment 1: Apportering

Hunden får bekanta sig med en dummy. En kastare går därefter ifrån hunden och kastar dummyn. När kastaren har återvänt får föraren släppa hunden. Momentet upprepas ytterligare en gång.


Moment 2: Sök

En kastare står på plats då hund och förare anländer. Kastaren påkallar uppmärksamhet, kastar dummyn och återvänder. Hund och förare tar en kort promenad och hunden släpps.


Moment 3: Viltintresse

Hunden ser en fågel kastas, när kastaren har återvänt släpps hunden.


Moment 4: Vattenarbete

Hund och förare står vid strandkanten och ser en dummy kastas i vattnet. Föraren tar därefter hunden på en kort promenad från vattnet. När förare och hund har återvänt till strandkanten släpps hunden. Momentet upprepas ytterligare en gång.


Moment 5: Uppträdande i konkurrenssituation

Hund och förare står vid sidan av en hund som utför ett vattenarbete.


Senaste från bloggen

______________________________________________________________


Veronica & Thomas Johansson

 

Näs Sörtomta  671 94  Brunskog

Telefon: 0570-55120

Mobil Veronica: 070-3209945

Mobil Thomas: 0730-862752

E-post